Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti Nakkilan kunnassa yhdistyksemme on mukana Nakkilan eläkeläisyhdistysten yhteistyötoimikunnassa vanhusneuvostossa, jossa mietitään erilaisia senioreita koskevia, Nakkilassa vireillä olevia tilanteita ja asioita. Edustajanamme vanhusneuvostossa on Marja-Riitta Kurittu ja hänen varanaan Ulla Suonsyrjä.

Alueellisesti Satakunnan piirin alueella piirihallituksessa toimii yhdistyksemme valitsema jäsen, tavallisesti puheenjohtaja.

Valtakunnallisesti kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.